Alanin Veppiloki

Kirjoita osoiteriville ainoastaan: clik.to/veppiloki

 Pikalinkit

Sirkesalon muistokirja
Tatskat ja lävärit
Google hacking
Nettikalenterit
Bushin rukoustiimi
Uhreilta varastetaan
Tsunami linkit
Katastrofin aikataulu
Tsunami videot
Vakoile naapureitasi
Suomalaiset foorumit
"Olga" vaanii verkossa
Phishingiä vastaan
Phishing huijaukset

 • Muista s-postilla!

 •  

   

  >
  Eka viesti 05.03.2004

  Homeland Security Advisory

  This page is powered by Blogger. Isn't yours?


  torstaina, joulukuuta 09, 2004  Kuramoottori yskii

  Tuttavani kuramoottori
  eli koulukuraattori M oli tavatessamme väsyneen ja mietteliään oloinen. Pieni kysely sai hänet avautumaan. Väsymyksen syynä oli lisääntyneet ja uudet asiat, joiden käsittelemiseen ei ole vielä olemassa koulutusta.

  Entisten koulukiusaamis- ja levottomuus, näpistely- jne. rinnalle on tullut aivan uusi asia: seurustelu.

  Yhä nuorempana aloitettu seurustelu aiheuttaa nuorille lisääntyviä ongelmia, jotka myös vaikuttavan mielen tasapainoon ja sitä kautta koulumenestykseen.
  Varsinainen ongelma ovat kuitenkin maahanmuuttajaperheiden lasten seurusteluongelmat.

  Ne pitävät sisällään koko kulttuurikoodiston ja aiheuttavat järkyttäviä perhedraamoja. Näin varsinkin islamilaisesta kulttuuripiiristä tulleissa perheissä.

  -Nuoria, jotka ovat alkaneet seurustella muiden kuin "omien" kanssa on jopa pahoinpidelty. Heitä on myös alistettu ja nöyryytetty.

  Asiaan on lähes mahdoton puuttua, koska silloin puututtaisiin perheen sisäisiin asioihin, joka taas mutkistaa tilannetta entisestään. Puuttuminen saattaa loukata syvästi perheen kunniaa.

  -On aivan kauheta todeta että ainakin kaksi sukupolvea joutuu maksamaan kulttuurimuutoksesta kovan hinnan, sanoi kuramooattori.
  Käytännön työtä tekevä tuntui neuvottomalta.


  Tutkittu on
  Asia on tiedostettu ainakin ylätasolla. Jyväskylän yliopiston sosiologian yksikkö järjesti Westermarck-seuran valtakunnalliset sosiologipäivät 26.-27.3.2004 Jyväskylässä. Aiheina oli mm. "Maahanmuuttajat, kansainvälinen siirtolaisuus ja etniset suhteet" Kysymyksessä oli vain yksi aihemaailman ympärillä järjestetty tilaisuus.
  Alempana on lainaus Heli Niemelän esitelmästä. Seminaariaineistoon voit tutustua linkistä:

  Heli Niemelä (JoY)
  Useille suomalaisnuorille merkittävät lapsuudesta irrottautumisen rituaalit kuten seurustelu, tupakanpoltto ja alkoholinkäyttö sekä vanhempien auktoriteetin kyseenalaistaminen saivat osakseen kritiikkiä somalialaistytöiltä.
  Heidän kulttuurinkantajan roolinsa somalialaisyhteisössä asettaa haasteita integroitumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan ja heidän ja suomalaisista nuorista koostuvan vertaisryhmän välisille suhteille.
  Huolimatta siitä, että somalialaistytöt halusivat erottautua suomalaisten tyttöjen aikuistumiseen kuuluvista siirtymärituaaleista heillä oli suomalaisia ystäviä, joista he huolehtivat vastuurationaalisesti. Sitä, että somalialaistytöt eivät olleet omaksuneet suomalaisten nuorten aikuistumisrituaaleja huolimatta muunlaisesta (esimerkiksi kielellisestä) integroitumisesta suomalaiseen yhteiskuntaan tytöt perustelivat haastatteluissa usein uskonnolla.
  Islam toimii somalialaistyttöjen arjessa merkittävänä kulttuurineuvotteluihin vaikuttavana tekijänä, jolla he legitimoivat enemmistökulttuurin nuorten elämäntavasta poikkeamisen ja oman kulttuurin periaatteiden ensisijalle asettamisen.

  http://people.cc.jyu.fi/~vmsalmi/sosiologipaivat/tr_mamu.htm

  Lue lisää
  1990-luvun alussa islamin alueelliseen näkymiseen liittyvä ongelma oli vielä pitkälle ratkaisematta.
  Samanaikaisesti muslimit ovat alkaneet perätä muita institutionaalisia oikeuksia. Vanhemmat ovat olleet huolestuneita siitä, että heidän lapsensa omaksuvat eurooppalaisissa kouluissa tapoja, jotka ovat vastoin perheen ajatusmaailmaa. Isäntämaiden koulutuksen arvostusta vähentää myös se, että muslimioppilaat eivät välttämättä menesty koulussa ja ovat siksi huonossa asemassa työmarkkinoilla. Muslimivanhemmat vaativat islamin opetukselle samaa asemaa kuin kristinuskon opetukselle, mikä on toteutunut vähitellen kaikissa Euroopan maissa, joissa kansallinen lainsäädäntö sen sallii. Osa vanhemmista on mennyt vielä pitemmälle ja pyrkinyt perustamaan islamilaisia kouluja.

  Tuula Sakaranaho Kirjoittaja on filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti Helsingin yliopistossa sekä Suomen Akatemian tutkija.
  http://www.ykliitto.fi/maapyora/3_2002/sakaranaho.htm

  Pelkästään hakusanat ?maahanmuuttajat? seurustelu tuo monta milenkiintoista linkkiä tutkimuksiin ja seminaariaineistoihin. Niistä on kuitenkin pitkä matka tavallisen koulun arkeen.


  |