Alanin Veppiloki

Kirjoita osoiteriville ainoastaan: clik.to/veppiloki

 Pikalinkit

Sirkesalon muistokirja
Tatskat ja lävärit
Google hacking
Nettikalenterit
Bushin rukoustiimi
Uhreilta varastetaan
Tsunami linkit
Katastrofin aikataulu
Tsunami videot
Vakoile naapureitasi
Suomalaiset foorumit
"Olga" vaanii verkossa
Phishingiä vastaan
Phishing huijaukset

 • Muista s-postilla!

 •  

   

  >
  Eka viesti 05.03.2004

  Homeland Security Advisory

  This page is powered by Blogger. Isn't yours?


  tiistaina, elokuuta 31, 2004


  Minä paheksun
  Ota tietoyhteiskunta tavaksi  Minä paheksun

  Sosiaalisen kontrollin ilmenemismuotoja ovat mm. arkinen sosiaalinen kontrolli: esimerkiksi juorut, paheksunta, välttely, maine, pilkka ja julkiset nöyryytykset. Kaikki nämä tekijät - oikeuslaitoksesta sosiaalisen vuorovaikutuksen hienovaraisiin taktiikoihin - ovat yhteiskunnallisen tai sosiaalisen järjestyksen ilmenemismuotoja.

  Minä paheksun
  Minusta paheksunta, väittely ja julkinen kritiikki ovat oivia keinoja arvioida ja määritellä yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä. Näiden avulla voidaan estää tai vähentää epätoivottuja ilmiöitä. Väittelyä, paheksuntaa ja julkista kritiikkiä voidaan kutsua myös arkiseksi sosiaaliseksi kontrolliksi. Näitä rajumpia ja kiistanalaisempia muotoja ovat
  pilkka ja julkiset nöyryytykset.

  Netistä löytämäni lauseen mukaan ?Kaikki nämä tekijät - oikeuslaitoksesta sosiaalisen vuorovaikutuksen hienovaraisiin taktiikoihin - ovat yhteiskunnallisen tai sosiaalisen järjestyksen ilmenemismuotoja.?

  Paheksunta on täysin hyväksyttävä tapa ilmaista mielipiteensä asioiden tilasta. Jos pystyn paheksumalla estämään lapsiani aiheuttamasta itselleen pysyvää ja näkyvää ruumiinhaittaa tai mielenterveydellisiä ongelmia, olen tyytyväinen.

  Jos pystyn paheksumalla vähentämään lapsieni tupakointia ja alkoholin käyttöä tai peräti estämään ? olen jopa onnellinen.

  Minusta vastuullisten kasvattajien olisi otettava paheksunta tavaksi. Paheksunta on jo ymmärretty esim. nuorten tekemien rikosten sovittelussa. Paheksunta ei ole minun terminologiassani mitään vanhojen ihmisten kaiken tuomitsemaa horinaa, vaan reipasta yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttamista sekä keskeinen osa hyvää kasvatusta.

  Paheksumisen paheksumisessa unohdetaan helposti, että paheksuminen on parhaimmillaan vastarintaan asettumista. Siis nuorekasta ja radikaalia. Paheksuminen tarjoilee aina jonkinlaisen vaihtoehdon.

  Nuori ihminen kritisoi usein kaikenlaisia rajoituksiksi kokemiaan asioita, mutta suhtautuu täysin kritiikittömästi rajoittamattomuuteen.

  Kaikki vain paheksumaan niin maailma pelastuu.

  Tässä muutamia aiheeseen liittyviä hakusanoja: paheksun, pohdin, kaipaan, naurahdan, tuhahdan, kummeksun, kummastelen, harmittelen, tuomitsen. Minua myös ärsyttää, harmittaa, vituttaa, ottaa päähän, ottaa kaaliin, raivostuttaa ja kismittää. Englanniksi: censure, condemn, deprecate, disapprove, discountenance, frown, reprobate. Ranskaksi: condamner, réprouver.

  Linkkejä:

  Tuoreen ruoan hävittäminen marketeissa (Leena Lander)
  Koe eläimet
  Geenimanipulaatio
  Geenimanipulaatio - kuluttajan näkökulma
  Mikä on laillista
  Paheksumisen koko kirjo (Kerrostalokyttääjät)
  Näkökulma foorumilla paheksutaan
  Paheksun amerikkalaista ruokakulttuuria
  Paheksunnan kokokokuva
  Filosofinen näkökulma

  Sun Pyhä Henkes paljasti
  mun pahan sydämeni
  ja näytti turmelukseni,
  löi maahan pyhyyteni.
  Nyt paheksun
  ja kauhistun
  entistä elämääni
  ja pahaa sydäntäni.

  Paheksun itseäni  |


  maanantaina, elokuuta 30, 2004


  Ota tietoyhteiskunta omaksi tavaksi

  Tietoyhteiskunnassa olennaisinta ei ole
  uusi tekniikka vaan uusi toimintatapa.


  Kansalaisten yhteydenpito päättäjiin, kuuleminen ja palaute ovat parantuneet dramaattisesti internetin myötä. Ns. tavallinen kansalainen tavoittaa päättäjän vain muutamalla klikkauksella ja saa useimmiten myös palautteen lähettämälleen viestille. Suoran kontaktin rinnalla on muita kehittyneitä muotoja. Aivan oma maailmansa on jatkuvasti kehittyvä verkkoasiointi. Olemme siirtymässä tietoyhteiskuntaan.

  Tässä muutamia esimerkkejä, jos et ole aikaisemmin perehtynyt asiaan.

  Ota kantaa
  Otakantaa.fi on vuonna 2000 avattu valtionhallinnon sähköinen kansalaisfoorumi, jolla kansalaiset voivat kommentoida hallinnossa käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita, lainsäädäntöuudistuksia jne.
  Foorumin päämääränä on saada hallinnon hanke- ja valmistelutyöhön kansalaisten suoria näkemyksiä, asiantuntemusta ja mielipiteitä, ja luoda samalla uusia mahdollisuuksia kansalaisten ja virkamiesten vuoropuhelulle. Tästä syystä hankkeet otetaan Otakantaa-keskusteluun niiden alku- tai valmisteluvaiheessa. (Lainaus sivulta)
  Ota kantaa

  Tietoyhteiskunta
  Tietoyhteiskunta on tietoa, taitoa ja/tai ajatuksia. Tietoyhteiskunta.fi -verkkopalvelun tehtävä on välittää tiedon, taidon ja/tai ajatusten yhteiskunnan kehittymisestä puolueetonta ja luotettavaa tietoa sekä auttaa kansalaisia tietoyhteiskuntataitojensa kehittämisessä. Näkökulmamme on ensisijaisesti suomalainen, mutta myös eurooppalainen ja maailmanlaajuinen. Tietoyhteiskunta.fi:n sisältö painottuu tietoyhteiskuntakehityksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, seurauksiin ja saavutuksiin, ei niinkään teknologiaan tai it-talouteen. Kohderyhmänämme ovat suomalaiset tietoyhteiskunnasta kiinnostuneet kansalaiset sekä tietoyhteiskunnallisten palvelujen kehittäjät ja rakentajat. (Lainaus sivulta)
  Tietoyhteiskunta

  Suomi.Fi
  Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Kansalaisten arkielämää helpottavaa tietoa on koottu eri aihealueisiin
  Suomi. Fi

  Lomake.Fi
  Lomakkeita voi hakea yhden tai usean hakuehdon perusteella. Hakusanana voi käyttää lomaketunnusta, lomakkeen asiaa tai käyttötarkoitusta tai niiden osaa. Jos viranomainen on valittu, hakusanan voi jättää myös tyhjäksi.
  Lomake.fi

  Asiointiopas
  Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa ja rohkaista Sinua käyttämään julkisia palveluja verkossa. Verkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä Internetiä, jonka avulla voi muun muassa selailla kotisivuja eli www-sivuja, asioida eri tahojen kanssa ja käyttää sähköpostia.
  Verkossa asiointi helpottaa monia arjen toimintoja. Tutustu asioinnin mahdollisuuksiin ja edellytyksiin. Kokeile esimerkeiksi poimittuja palveluja ja ryhdy asioimaan! (Lainaus sivulta)
  Asiointiopas

  Vaalit
  Erittäin monipuolinen ja mielenkiintoinen sivusto vaaleista ja vaalilainsäädäntöön liittyvistä asioista.
  Vaaliat

  Julha
  JULHA eli Julkishallinnon yhteyshakemisto on Suomen kattavin ja ajantasaisin sähköinen julkisen sektorin yhteystietohakemisto, josta löytyy organisaatioiden palveluosoitteiden ja yhteystietojen lisäksi viranomaisten yhteystietoja, kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, postiosoitteita, www-osoitteita, tehtävänimikkeitä, työvarmenteita sekä vapaamuotoisia kuvaustekstejä siitä mitä kukin henkilö tekee.
  JULHA hakemistopalvelu on toteutettu Sisäasiainministeriön aloitteesta. JULHAn omistaa Väestörekisterikeskus.. Palvelun teknisestä toteutuksesta, ylläpidosta ja jälleenmyynnistä vastaa Elisa Communications konserniin kuuluva Elisa Internet. JULHA hakemisto palvelee sekä kansalaisia että viranomaisia. Hakemistosta voi hakea tietoa veloituksetta ja ilman käyttäjätunnuksia kuka tahansa. Palvelu on käytettävissä internetin, wap:n ja ldap:n kautta.. (Lainaus sivulta)
  Julha

  JulkisuuslakiLaki viranomaisen toiminnan julkisuudesta tuli voimaan joulukuun 1999 alussa. Laki sääntelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa. Näillä sivuilla kerrotaan lain sisällöstä ja valmistelusta. Sivuilta löytyy mm. uudesta laista kertova esite, lakiteksti sekä tietoa lain täytäntöönpanosta. ( Lainaus sivulta) sekä hakaemuslomake tietojen saamiseksi viranomaisten salassa pidettävistä asiakirjoista.
  Tutustu myös kohtaan ?Täytäntöönpano?, saat tärkeitäö tietoja patsi kansalaisten oikeuksista, myös hallintomeanettelystä. (Lainaus sivulta)
  Salaiset tiedot

  HARE - valtioneuvoston hankerekisteri
  Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. (Lainaus sivulta)
  HARE

  Tietoyhteiskuntaohjelma
  Tietoyhteiskuntaohjelman tarkoituksena on tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä lisätä kilpailukykyä ja tuottavuutta, sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa sekä kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ohjelmalla pyritään myös säilyttämään Suomen asema tieto- ja viestintäteknologian johtavana tuottajana ja hyödyntäjänä.

  Valtionhallinto edistää tietoyhteiskuntakehitystä varmistamalla kansalaisten mahdollisuuden päästä nopeiden tietoliikenneyhteyksien piiriin, kehittämällä kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia, luomalla uusia toimintatapoja ja säh-köistämällä valtion omia palveluita ja hallintoa sekä edistämällä vastaavaa kehi-tystä kuntasektorilla ja elinkeinoelämässä, koulutuspoliittisilla toimenpiteillä, panostamalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tukemalla muita tietoyhteiskun-tasektorilla toimijoita, osallistumalla tietoyhteiskuntakehitystä edistäviin keskei-siin hankkeisiin ja lainsäädännöllisillä toimenpiteillä. (Lainaus sivulta)
  Tietoyhteikuntaohjelma

  KansalaisvaikuttaminenOhjelman tavoitteena on lisätä kansalaisten äänestysaktiivisuutta sekä parantaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia myös vaalien välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin kansalaisryhmiin, joiden vaikuttamis- ja osallistumisaktiivisuuden taso on ollut alhainen.
  Politiikkaohjelmaa toteuttavat oikeusministeriö, opetusministeriö, sisäministeriö, valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia. Käynnissä on parikymmentä hanketta tai muuta kehitys- ja tutkimusprosessia. (Lainaus sivulta)
  Kansalaisvaikauttaminen ?pdf

  Valtikka vaikuttaa
  VALTIKKA.NET on sivusto nuorelle, joka haluaa olla mukana maailmanmenossa ja vaikuttaa siihen. Sivuilta löytyy tietoa ja toimintaa, vinkkejä ja mielipiteitä.
  Valtikka
  Editoi


  |


  perjantaina, elokuuta 27, 2004


  Kltti setä vaanii netissä
  Surffauksen jäljet pelottaa  Kriisichat auttaa

  Pelastakaa Lapset on käynnistämässä nettipohjaista lasten ja nuorten kriisichat -palvelua. Palvelu on tarkoitettu yllättäviä ja ahdistavia tilanteita varten. Tällaisia voivat olla paikalliset tai maailmanlaajuiset katastrofit tai vaikkapa lapsiin, perheisiin tai kansakuntaan kohdistuva uhka tai jokin muu vaikeasti hallittava asia. Kriisichat palveluun osallistuu kymmeniä koulutettuja henkilöitä. Kiirichatin kohta Pelastakaa lapset ry:n sivuilla on seuraava:

  Kriisichat aukeasi netissä parin tunnin kuluessa, mikäli Suomessa tai maailmalla tapahtuu jotakin vakavaa tai lapsia voimakkaasti koskettavaa. Lapset kuulevat ja näkevät järkyttäviä tapahtumia, mutta eivät pysty käsittelemään niitä aikuisen lailla ja tarvitsevat siksi välitöntä aikuisten tukea ja turvaa.

  Yhdistyus kokeili chattia viime jouluna. Pelastakaa Lasten koordinoimassa Manteli-chatissa kävi joulunpyhien aikana satoja avun tarpeessa olleita lapsia ja nuoria nettikeskustelemassa koulutettujen vapaaehtoisten aikuisten kanssa. Lapset chattasivat Habbo Hotelli Kultakalan Manteli-huoneessa ja nuoret Suomi24:n Manteli-huoneessa.

  Samanlaisten periaatteiden pohjalta luotava kriisi-chat pyritään saamaan toimintavalmiuteen vielä tämän vuoden aikana.

  Pelastakaa lapset  |


  torstaina, elokuuta 26, 2004


  Suojaa yksityisyytesi.

  Älä kerro omaa äläkä ystäviesi nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta chatissa tai keskustelufoorumilla.. Käytä neutraalia nimimerkkiä, josta sinun ikääsi tai sukupuoltasi ei voida tunnistaa. Jos käytät Instant Messaging pikaviestiohjelmaa, älä liitä omaan profiiliisi henkilötietojasi ja laitat kontaktilistallesi vain henkilöt, jotka tunnet. Älä lähetä valokuvaasi äläkä vastaanota tiedostoja tuntemattomilta.  aaaa

  Älä sovi tapaamista vieraan kanssa. Älä luota vieraisiin ja ole varuillasi, jos joku pyrkii kovin läheiseksi kanssasi. Jos chat-ystäväsi ehdottaa tapaamista, muista, että et voi olla varma, että hän on todella sitä mitä kertoo olevansa. Jos kuitenkin tahdot tavata jonkun, ota äitisi tai muu aikuinen mukaan ja sovi tapaaminen yleiseen paikkaan, esim. kahvilaan.
  Mll Viisaasti verkossa

  Digitoday kertoi vuosi sitten, että englantilaisen tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa maan lapsista saa surffata internetissä ilman vanhempiensa valvontaa, vaikka nettissä piilee sellaisiakin odottamattomia vaaroja kuten pedofiilejä ja huijareita.


  Suurin osa 12-15-vuotiaista tutkimukseen vastanneista tytöistä ja pojista kertoi, ettei heidän vanhempansa olleet koskaan valvoneet, mitä he tekevät internetissä. Vastanneista pojista jopa 70 prosenttia on aina pystynyt vapaasti ja ilman valvontaa käyttämäänn nettiä.. Tutkimuksesta vastannut tohtori David Regis järkyttyi tuloksista ja toivoo ihmisten ymmärtävän vaarat, mitä internetti pitää sisälläänn. Hänn mainitsi vaaroiksi muun muassa pedofiilit ja huijarit, kertoi Digitoday.
  Tilanne meillä on tuskin tuon kummempi. Internetliikenteen valvonta on perheen vanhempien käsissä. Meillä (12-vuotis poika ja 14-vuotias tyttö) asia on järjestetty niin, että kone on olohuoneessa ja kaikki liikennöinti tapahtuu kaikkien nähden. Aika usein istuudun myös lasten viereen heidän surffatessaan ja keskustelen sivuista.
  Olen myös antanut lasten tietää, että pystyn jäljittämään liikennettä hyvin pitkälle. Lasten henkilökohtaista sähköpostia emme tietenkään tongi. Sen olemme huomanneet että varsinkin perheen neiti käy joskus kirjastossa hoitamassa omia asioitaan. Useimmiten on kysymys chattailusta kavereiden kanssa.
  Toinen hyvä keino on hankkia XP ja laittaa siihen sellaiset asetukset, että vain jompikumpi vanhemmista voi avata koneen. Tähän liittyy kuvaava anekdootti. Sanoin silloin 12-vuotiaalle, että pystyn laittamaan vaikka minkälaisten eston exploreriin..


  -No, minähän kierrän sen, sanoi 12-vuotias.
  -Millä helkkarilla sinä sen kierrät, kysyin?
  -Asennan Explorerin uudelleen, kuului vastaus.
  Kikka oli opittu koulun välitunnilla.

  Kiltit sedät ja tädit

  EU:n internet turvallisuusmuistion mukaan neljä kymmenestä Internetin kautta keskustelleesta lapsesta sanoo, että heidän vain Internetin kautta tuntemansa ihmiset ovat halunneet tavata heidät henkilökohtaisesti. Lapsista 14 prosenttia on myös tavannut tällaisen ensin verkossa tapaamansa ihmisen, vaikka vanhemmista vain neljä prosenttia uskoo lasten tehneen niin. Internetiä käyttävistä lapsista 44 prosenttia on käynyt pornografisella verkkosivustolla joko vahingossa tai tarkoituksella.
  Neljännes on saanut pornografista aineistoa verkon kautta. Lapsista 30 prosenttia on nähnyt väkivaltaista aineistoa sisältäviä verkkosivustoja, vaikka vanhemmista vain 15 prosenttia uskoo lasten nähneen niitä. Lasten Internet-yhteyksien kasvu johtaa heidän Internetistä saamiensa hyötyjen kasvuun, mutta sen mukana kasvavat myös sivutuotteina aiheutuvat haitat.


  Tutustu DotSafe materiaaliin: http://www.edu.fi/subpage.asp?path=498;3293;14614;14382
  DotSafe pdf materiaali: http://www.eun.org/eun.org2/eun/pdf_files/Sinead_finnish.PDF

  Lasten internetkäytöstä ei tule perheissä nostaa liian suurta haloota. Vanhempien kannattaa ennen isoa remakkaa tutustua kaikessa rauhassa kahteen erinomaiseen suomalaiseen internet sivuun, missä asiaa käsitellään kiihkottomasti:

  Pelastakaa lapset
  http://www.pelastakaalapset.fi/nettivihje/

  Mannerheimin lastensuojeluliitto
  http://www.mll.fi/kasvattajan_tietokulma/viisaasti_verkossa/

  Turvallista surfaamista yhdessä perheen kanssa  |


  keskiviikkona, elokuuta 25, 2004


  Jatkuvista varoituksista huolimatta suurin osa internetin käyttäjistä tekee hommansa suojaamattomina. Kysymys on oikeastaan siitä samasta asiasta, tiedätthän Jos ei heilaa helluntaina, niin ei AIDSia adventtina.
  Ilmainen virusscanneri, palomuuri ja vakoiluohjelmat poistava ilmaisohjelma takaavat jo melkoisen suojan. Lisäksi on syytä välttää netin syrjäisiä kujia ja loukkoja. Vain täydellinen idiootti siirtää koneelleen ns. plug-inin aikuisviihdesivulta.
  Jokaisen paljon surfaavan on syytä muistaa, että kaikesta jää jälki. Erityisen tärkeätä tämä muistutus on paljon nyyssejä kirjoittavalle. Nyt heitetty ilkeä herja tulee todennäköisesti vastaasi joskus tulevaisuudessa. Kannattaa tutustua huolella mainioihin kotimaisiin turvasivuihin. Lukunmautinnon voi aloittaa vaikkapa Markus Janssonin mainiolta sivulta tässä osoitteessa


  Markku kirjoittaa:
  Ajattele sitä karua tosiasiaa että et ehkä saa haluamaasi työtä vain siksi että työnantajasi on tarkistanut sinun profiilitietojasi ja huomannut että vietät työaikaasi(kin) pornosivuilla tai olet lähettänyt joskus "loukkaavaa" sähköpostia tai "arvlluttavia" uutisryhmäviestejä jollekulle. Tai olet vahingossa päätynyt www-sivulle jolla on laitonta tai vaarallista materiaalia.
  Tai joku on käyttänyt sinun käyttäjätunnuksiasi ja tehnyt sen sinun nimissäsi! Tänä päivänäkin yritykset koettavat tarkistaa työntekijöidensa taustoja hyvin perusteellisesti ja käyttävät nettiä ja sen tietoja hyväkseen. Miksi? Koska se on helppoa ja yleensä täysin laillistakin. Suomessa esimerkiksi sähköposti on periaatteessa rinnastettu kirjepostiin eli sitä ei saa urkkia mutta mutta monessa muussa maassa tilanne on toinen. Ja mistä sinä tiedät, noudattaako työnantajasi lakia vai ei ja myykö joku tietojasi eteenpäin.

  Jäljet pelottavat

  Näitä jälkiä ovat mm. verkko-osoite, käyttäjätunnus, henkilön nimi, verkkokaupankäynnissä fyysinen toimitusosoite, henkilötunnus, pankkitilin numero ja luottokortin numero. Vaikka palvelussa tai viestinnässä ei vaadittaisikaan käyttäjätunnusta tai vastaavaa identifiointia, verkkoliikennöinnistä jää aina tietoja, tosin yksilöimättä välttämättä käyttäjää henkilötasolle, kuten


  * sähköposti- tai muu tunnus,
  * IP-osoite tai muu verkko-osoite,
  * proxy-palvelimen osoite tai
  * yrityksen firewall-koneen osoite.


  Jälkiä jää operaattoreille, vastaanottajille ja palveluntarjoajille. Kaikissa verkkojen osissa tietoturvan taso ei ole riittävä, jolloin myös kolmannet tahot voivat kuuntelemalla, seuraamalla ja keräämällä verkoissa kulkevaa liikennettä saada tietoja tietoverkkoja käyttävistä henkilöistä. Tietojen keräämisen seurauksena voidaan saada selville esimerkiksi mistä palveluista käyttäjä on kiinnostunut, mitä tavaroita hän ostaa, kenelle hän lähettää viestejä sekä minkälaiseen keskusteluun hän osallistuu eli esitetyt mielipiteet ja hakupalveluissa käytetyt hakusanat.
  Palvelimet voivat tallentaa myös tiedot siitä millainen selain ja käyttöjärjestelmä sinulla on. Lisäksi selain voi juoruta millä sivuilla olet viimeksi käynyt ja kertoa onko selaimen Java- JavaScript- tai ActiveX-tuki päällä. Eräs keino suojautua em. valvonnalta on asettaa selaimen evästeet istuntokohtaisiksi. Lisäksi voi vielä poistaa käytöstä Java-, JavaScript- ja ActiveX-tuen.


  Jos olet käyttänyt esim. Paint, WordPad, Microsoft Works, Word, Excel, FrontPage Express, Office yms. ohjelmia niin näiden ohjelmien tiedostot-valikkoon jää viimeksi avatun / tallennetun tiedoston nimi ja polku. Samoin jos avaat koneeltasi minkä tahansa ohjelman niin siitä jää tieto sinne vasemmalle käynnistys valikkoon (esim. XP) tai jonnekin muualle. Jos olet avannut kuvia esim. JPEG-muodossa niin siitä jää myös tieto koneelle. Samoin jos olet kirjoittanut Internet Explorerissa osoitteita sinne osoiteriville, niin niistä jää myös tieto koneelle ja paljon muuta.


  Varo word-tiedostoja

  Yhdysvaltalaisen tietokonetutkija Simon Byersin selvityksen mukaan lähes kaikki internetissä julkaistut word-tiedostot sisältävät piilotettua informaatiota eli metadataa. Tällaista ovat tekijän nimi, eri korjausversiot jne. Byers suosittaa, ettei word-tiedostoja käytettäisi julkisissa dokumenteissa lainkaan tietovuotojen vuoksi. Word-tiedostojen metatiedot saa selvitettyä esimerkiksi catdoc- ja antiword-ohjelmilla. Käytä word.doc tiedostomuodon asemasta rtf-tiedostomuotoa.


  Samassa huoneessa työskentelevä pahanilkinen henkilö voi sillä välin kun olet kahvilla saada uskomatonta tuhoa aikaan tai hän voi siirtää omalle muistikortilleen elämäsi suuret salaisuudet. Salasanan nappaaminen tai linkkikokoelmasi siirtäminen omalle muistikortille on lastenleikkiä. Pahimmassa tapauksessa auki jääneeltä sivustolta voi kuka tahansa asiansa osaava napata luottokorttisi numeron ja tutustua selainhistoriaasi. Sulje koneesi tai sulje se salasanalla poistuessasi koneen äärestä. Älä milloinkaan jätä sivuja auki.
  Peruskäyttäjän tietoturva sisältää lukemattoman määrän opittavia asioita. Jos todella haluat suojata yksityisyytesi, ota ja tutustu huolella turvaohjeisiin. Lause tuurilla ne isotkin laiva seilaa, saattaa koitua juuri Sinun tuhoksesi.


  Tutustu turvaohjeisiin mm. täältä:

  Microsoftin turvaohjeita

  MLL - viisaasti verkossa

  Tietoturvaa peruskäyttäjälle

  Tietoturvalinkit
  Ad-Aware ( poista vakoiluohjelmat)
  Zone Alarm ( Ilmainen palomuurai)
  AVG (ilmainaen virustutka)  Tietoturvalla pelottelulle on helppo nauraa. Tässä muutama tuore uutisvinkki kiinnostuneille:

  Digitoday 1
  Digitoday 2
  Digitoday 3
  Digitotay 4
  Yksityisyyden puolesta (EFFI)


  |


  tiistaina, elokuuta 24, 2004


  Huijariterapiat
  James Randi ja huijarit
  Extreme bodymodifikaatio


  Sanageneraattori: Uskomushoidot, uskomushoito, reikihoito, homeopatia, naprapatia, transaktioanalyysi, primaaliterapia, grafoterapia, vyöhyketerapia, suolen huuhtelut, huuhtelu, kuppaus, puoskaroint, i puoskari, suoneniskentä, henkiparannus, kiviterapia, väriterapia, akupunktio, shamanismi, manaaminen, kiroaminen, magneettikenttähoidot, kuhnekylvyt, jalkapohjien painelu, elävä ravinto, makrobioottinen ruokavalio, paasto, meditaatio, hypnoositerapiat, hypnoositerapia, seksiterapia, navajoterapia, gestalt-terapia, gestalt mem-terapia, musiikkiterapia, rosen-terapia, holding suggestoterapia, elokuvaterapia, ratsastusterapia, puheterapia, kukkaterapia, aromaterapia, jalokiviterapia, energiahoito, chakrat primaaliterapia grafoterapia bioenergiahoido t keskusteluterapia, kaukoparannus , enkelit, aura-parantaminen, bioenergia-hoito, tsakraterapia, prana-healing, ravintoterapia, makrobiotiikka, antroposofinen lääketiede, hypnomystifiointi, fysioakustinen energiavirtojen käsittely, ayurved, elektroakupunktuur, i kirliankuvaus, aurakuvaus, korvalehtien akupunktuur, i iirisdiagnostiikka, bioenergia vitalismi, luonnonlääkintä luontaislääkintä, vaihtoehtolääkintä täydentävät hoitomuodot luontais vaihtoehtolääketiede homeopatia ihmeparantaminen terapeuttinen kosketus TT parantava virtsaterapia tiibettiläinen lääketiede Tara Rokpa korvakynttilähoito healing, Touch-energiahoito universaalin energian kanavoiminen luontaishoitoja ihmisille ja eläimille, ihmisten ja eläinten luontaishoitajakoulutusta, natural care, manuaalinen nikama nivel käsittely, eläinten käytösterapia, astroanalyysi ja niin edeleeen.

  Kuka tahansa voi psykoanalysoida ketä tahansa. Se on tietenkin "puoskarointia",
  mutta kuka sen voi kieltää vaimolta, joka viime Eeva-lehden pohjalta tekee
  psykoanalyyttista paljastusta miehensä viimeaikaisesta käytöksestä ja
  sen "todellisesta" merkityksestä.

  Ystävyyden Majatalo-sivusto

  Miten olisi jokin uusi terapia?

  Jos et mitään muuta keksi henkesi pitimeksi, ryhdy vaihtoehtoterapeutiksi. Tarvitset vain vuokrahuoneen, valkoisen takin, työpöydän, vuoteen ja pari asiakastuolia ja seinälle muutaman näyttävän diplomin.
  Tietenkin on kohtuutonta väittää että kaikki terapiamuodot ovat huijausta ja rahankeruuta. Uskottavia terapiamuotoja ovat sellaiset, jotka pohjautuvat koululääketieteeseen. Muita voi kutsua yleisnimellä uskomushoidot tai mielihyvähoidot. Tähän juttuun on kerätty suuri joukko erilaisia terapioita. Jätän tutkimisen ilon jokaisen itsensä tehtäväksi. Terapiapalveluita myyviä yrittäjiä on linkeissä mukana pääasiassa vain jos heidän edustamansa terapia-alue poikkeaa suuresti yleisesti tunnetuista terapiamuodoista.

  Kiukkuisesti uskomuksia vastaan
  Mielekäs hyvän mielen äänenkannattaja sivustolla käydään kiukkuisesti kaikenlaisten uskomushoitojen kimppuun. Sivuston mukaan kysymys on lähinnä mielihyvähoidosta, joskin monesti varsin kalliista.
  -Uskomuslääkintää markkinoidaan useimmiten vain yksittäistapauksista yleistetyin uskomuksin. Todellinen näyttö lääkinnän tehosta kuitenkin puuttuu, tai näytöksi kaupitellaan auktoriteettien sanomaa.
  -Uskomuslääkinnät perustuvat yleensä jollekin maailmankatsomukselliselle pohjalle: oppeihin yhdistellään moraalisia näkökulmia ja maailmankuvan perusteita (esimerkiksi jumalolentoja, kosmisia yhteyksiä jne.). Uskomuslääkintä ei ole vaihtoehto näyttöön perustuvalle lääketieteelliselle hoidolle. Se on enintään huono, pelkkään plaseboon (= tehoton aine, näennäislääke, kalkkitablettieihin perustuva vaihtoehto, kirjoittaa Jorma Metsäranta.

  Uskomuslääkintä ei ole tiedettä
  Vitalismi on yleisnimitys opeille, joiden mukaan maailmassa on olemassa erityinen elämänvoima tai -energia. Uskomushoidot, kuten esimerkiksi reikihoito, homeopatia, naprapatia, transaktioanalyysi, primaaliterapia, grafoterapia, vyöhyketerapia, suolen huuhtelut, kuppaus ja suoneniskentä, henkiparannus, kiviterapia, väriterapia, akupunktio, shamanismi, magneettikenttähoidot, iirisdiagnostiikka ja mitä niitä on, käyttävät tällaisia tieteelliseltä kuulostavia nimityksiä vakuuttaakseen yleisön. (Lainaus sivulta)
  Uskomukset

  Uskomuslääkintä
  (engl. belief-based medicine, make-believe medicine). Uskomuslääkinnällä tarkoitetaan kaikkia niitä menetelmiä, joita käytetään sairauksien torjuntaan, oireiden lievittämiseen, sairauksien parantamiseen ja diagnostiikkaan, vaikkei menetelmien pätevyydestä ole luotettavaa näyttöä. Se on näyttöön perustuvan lääketieteen (engl. evidence-based medicine) vastakohta. (Lainaus sivulta)
  Skepsis

  James Randi
  Taikuri James Randi apureineen teki 1980-luvulla kattavan tutkimuksen Yhdysvaltojen kristityistä ihmeparantajista. Avainsana ilmiön kuvaamiseen on raha: parantajat saivat miljoonia dollareita kirjekerjuukampanjoiden, tv-ohjelmien ja kiertueiden avulla. Ihmiset lähettivät vähät rahansa upeissa luksus-taloissa asuville pastoreille. Eräs tv-pappi sanoi katselijoille kuolevansa, jos hän ei saa kerättyä kirkolle kahdeksaa miljoonaa dollaria.
  Randi

  Psykokulttuuri
  Yhdessä vuosisadassa psykologia on muokannut kulttuuriamme, sanavarastoamme ja tapaamme suhtautua itseemme ja toisiimme ehkä enemmän kuin mikään muu tiede. Ihmissuhdesanastomme on aivan erilainen kuin edellisellä vuosisadalla.
  Ystävyyden Majatalo

  Terapiamuotoja
  Erilasia kaupallisia terapiamuotoja on satoja. Niiden nimeämisessä ja selostamisessa on mielikuvitus päästetty valoilleen. Terapiamuotojen sanallisen selitys on joskus kuin suurta runoutta. Niiden sanallisessa ilotulituksessa yhdistyvät kosmos, jumaluudet ja itämaiset tai kotimaiset uskomukset tuottavaksi liiketoiminnaksi. Internetistä on tullut terapiamuotojen kaikenkattava markkinointikanava. Muutamalla klikkauksella pääset tutkimaan henkistä tilaasi tai voit tilata kotiovellesi uusimman psykokiviaromiterapiapakkauksen.

  Tara Rokpa terapia
  Tara Rokpa on henkisen kasvun ja kypsymisen prosessi, jossa yhdistyy idän ja lännen ymmärrys siitä, mikä koskee mieltä. Sen pohja on itsensä ymmärtäminen ja myötätuntoisuuden voimistuminen itseä ja muita kohtaan. Tara Rokpa käyttää mahayana buddhalaisia menetelmiä ja länsimaalaista psykoterapiaa tuodakseen näkyviin jokaisen yksilön arvon ja mahdollisuudet. (Lainaus sivulta)
  Tararokpa

  MEM-terapia ja hypnomystifiointi
  Reinkarnaatio: Past Life Regression eli sanoisimmeko suomeksi MEM (Menneiden elämien terapia) kuten alkukielisen termin suomeksi kääntää Heljä Suuronen-Geib, puheena olevan terapian kotimainen tekijämme - Voidaanko aihetta sivuta suomalaisessa hypnoosikeskustelussa tai peräti ottaa siitä jotain irti? (Lainaus sivulta)
  MEM

  Fysioakustinen terapia
  Szondilainen terapia
  Seksiterapia
  Navajoterapia
  Kajavaterapia
  Vaihtoehtohoitojen koulutuskeskus
  Gestalt terapia
  Eläinten käytösterapia
  Elämäntaidon valmennus
  Jeesus sielunhoitajana ja terapeuttina
  Rosen-terapia
  Kristillinen usko ja terapia
  Shinkei-terapia
  Astro analyysi
  Terapiatanssi
  Suggestoterapia
  Terapiat
  Antroposofinen lääketiede â??terapiat

  Teapioissa löytyy
  eniro.fi-hakukone löysi 3850 terapia sanalle osumaa. Kun sanan muuttaa monikolliseksi on osumien määrä 612. Tällä sivulla olevat linkit johtavat pääsääntöisesti sellaisiin terapiamuotoihin, jotka ovat ns. koululääketieteen ulkopuolella. Nämä terapiamuodot ovat kiistanalaisia ja niiden harjoittajia on kovin vaikeata valvoa.
  Jos apua hakeva saa avun koululääketieteen ulkopuolella toimivalta terapeutilta ovat asiat kunnossa. Pahinta mitä voi sattua on tietysti että vaiva vain pahenee, mikään pieni asia ei ole myöskään rahojen menetys. Mutta useimmiten asia hoituu sillä, että menee koululääketiedettä edustavan terapeutin vastaanotolle.

  Olen tarkoituksella jättänyt pois sellaiset terapianharjoittajat kuten aromaterapia, kiviterapia, jalokiviterapia, feng shui, chakrat, primaaliterapia, grafoterapia, bioenergiahoidot, kaukoparannus, enkelit, aura-parantaminen, bioenergia-hoito jne., joita pidän lähinnä korkealentoisen mielikuvituksen tuotteina. Tämän jutun sanageneraattoria hyväksikäyttäen jokainen voit itse etsiä itselleen sopivan terapian. Ennen hoidon aloittamista kannattaa kysyä, mitä terapia maksaa.  |


  maanantaina, elokuuta 23, 2004


  Sanat: rajatieto huuhaa paranormaalit ilmiöt viljaympyrät new age pakanuus taikausko taikatemput noituus skepsismi skeptinen skeptikko skeptis huijaus huijarit vähättely epäily terve järki vaihtoehtoiset paranormal anomalies james randi iiro seppänen uri geller

  Tämä on vanha juttu, mutta jaksaa naurattaa yhä:
  Mies menee selvännäkijän vastaanotolle ja koputtaa kohteliaasti oveen.
  -Kuka siellä?, kuuluu oven takaa.
  Mies poistuu pettyneenä paikalta.


  Kaikenlaisia yrittäjiä

  Olen etsimässä koehenkilöitä Turun alueelta ja miksei muualtakin paranormaalin tutkimukseen liittyviin tutkimushankkeisiin, erityisesti Turussa toimivassa Psykobiofysiikan Instituutissa nyt toteutettavaan psykokinesian tutkimushankkeeseen, josta löytyy lisätietoa sivultamme.

  Psykobiofysiikan Instituutti on Paranormaalin tieteellisen tutkimusverkoston - ParaNetin alaisuudessa toimiva itsehallinnollinen parapsykologian tutkimusyksikkö. Instituutti aloitti toimintansa virallisesti keväällä 2003.
  Ystävällisin terveisin

  JP Lassila

  Tämä pyyntp postitettiin keväällä 2004 monelle foorumille.

  Tutkimuspyyntö otettiin riemulla vastaan Näkökulma-foorumilla. Lyhyessä ajassa J.P. Lassila sai monta vastausta. Mm. tällaisia:


  -Olen jo lähettänyt teille vesisuonia pitkin tutkimuskohteeksi täsmäohjautuvaa, värähtelevää bioenergiaa. Vangitkaa se kuparikattilaan ja hämmentäkää vastapäivään. Ilmoitattehan sitten mitä saatte selville.?

  -Arvoisa Psykobiofysiikan Instituutin edustaja. En millään reaalimaailman kiireiltäni ehdi tutkimuskeskukseenne. mutta ehdotan seuraavaa menettelyä:
  Joukostanne löytyy varmasti henkilöitä, jotka pystyvät materialisoimaan tutkijan työpöydälleni.
  Ilmoittakaa kuitenkin etukäteen vaikkapa etiäisen avulla, että tiedän olla varuillani ja säikähtämättä. Lupaan kaiken mahdollisen avun kohtuuden rajoissa ja AKAVAn kohtuullisilla palkkioilla. Puhelinnumeroni löydätte puhelinluettelosta. Se on nimeni vieressä.?

  Petetyksi tulemisen kauhistus

  Monet huuhaata tutkineet ovat panneet merkille, että ihmiset haluavat tulla petetyiksi. Kun heille sitten kerrotaan asiasta, he suuttuvat kertojalle. Tämän on huomannut myös huijareiden paljastamiseen erikoistunut James Randi. Hän on saanut paljastustensa jälkeen jopa tappouhkauksia tyyliin ?Jeesuksen nimeen?

  Randi on ollut monessa mukana. Hän on tutkinut mm. Tutankhamonin haudan avaamiseen osallistuneiden henkilöiden elinikää. Hän havaitsi, että asianosaiset ovat kuolleet keskimäärin 73-vuotiaina, selvästi iäkkäämpinä siis kuin vuosisadan alkupuoliskolla oli tapana.


  Näin myytti Tutankhamonin kirouksesta pyyhkäistiin kerralla unohduksen maton alle. Tutkimustulos ei tietenkään tyydytä niitä, jotka haluavat uskoa että Faaraon kirous toimii vuosisatojen ylitse.

  Vuosien varrella James Randi on kerännyt yli miljoonan dollarin palkkiosumman henkilölle, joka kykenee suorittamaan minkä tahansa paranormaalin ilmiön valvotuissa olosuhteissa. Palkkiosumma on kerätty 2000 dollarin sitoomuksin ympäri maailmaa.

  Olen koonnut tähän pienen linkkikokoelman Randia ja hänen maailmaansa edustavista ja kritisoivista sivuista.

  Vaikea ala
  Randi on yrittänyt rakentaa henkilöprofiilia tieteellisen ajattelun hylkääjistä ja uskonparantajien kannattajista. "Ihmeiden kannattajat ovat enimmäkseen saippuaoopperoiden ja ammattipainin katsojia", Randi on todennut. (Lainaus sivulta)

  En usko, siksi olen

  Journalisti
  Skeptikko Lauri Gröhn tukeutuu Lehtimiehen ohjeisiin osoittaessaan sanomaansa journalisteille Kohdassa yhdeksän todetaan, että tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on käsiteltäessä kiistanalaista asiaa.
  Journalisti

  Tee itse auratesti
  "Auroja" näkevät henkilöt voivat helposti testata kykynsä itse. Kokeeseen tarvitaan ehdottoman pimeä huone, korvalappustereot, nauhuri ja muutama apuhenkilö. "Näkijän" korville asetetaan korvat täysin peittävät kuulokkeet ja muut henkilöt liikkuvat pimeässä huoneen toisella puolella. Näkijä kuvailee muille heidän liikkeitään. Liikuskelijat kertovat koko ajan toiseen nauhuriin, osuiko oikeaan. Näin yksinkertaista se on! Epileptiset ja migreeniset aurat eivät tällä menettelyllä näy, joten ne voidaan kokeen avulla sulkea pois. ? (Lainaus sivulta)

  Huuhaan pääpiirteet

  Täysi luottamus
  Jotkut psyykikot ovat esittäneet täyden luottamuksen omiin kykyihinsä, mutta kritisoineet rahanhankkimisen olevan heidän arvonsa alapuolella. Heille JREF ehdottaa yli 1 000 000 dollarin palkkion voittamista, ja palkkiosumman lahjoittamista nälkään kuoleville lapsille, AIDS-tutkimukseen tai mihin tahansa hyväntekeväisyyskohteeseen. Auttavan käden antamisella ei ole muita esteitä kuin kykyjen puute.(Lainaus sivulta)

  SkepsisHömppämittari
  Uskonnon ja rajatiedon linkkejäRajataieto/SkepsismiSuositeltavaa materiaaliaPukki kaalimaan
  James Randi Eduacatuinal Foundtation
  Skeptics Sosiety
  Skeptical Inquirer -lehden julkaisijaRandi Educational Foundation Info List
  The Randi Paranormal Challenge
  Jamesa Randi Wikipedia
  Randi links


  |